Afbeelding
Foto: Coöperatie Zuidenwind

Lezing over coöperatieve windenergie

maandag 25 februari 2019 19:30

Laat maar waaien!

Liempde, Jo Kunnen van Coöperatie Zuidenwind verzorgt op maandag 25 februari een boeiende lezing over windenergie in al haar facetten. De lezing vindt plaats in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. Toegang is gratis. Onder de aanwezigen van de lezing wordt een bezoek aan de turbine van De Coöperwiek in Neer verloot.

Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.
De Coöperatie Zuidenwind is een snel groeiende vereniging van inmiddels meer dan 400 leden, allen 'gewone' burgers. Sinds 2015 exploiteert Zuidenwind één windturbine in Midden-Limburg; eind dit jaar komen daar twee windmolens bij en eind volgend jaar nog eens twee. De coöperatie runt dan vijf moderne windturbines. De economische winst van deze molens komt geheel ten goede aan de coöperatie en de regio waar de molens staan; dus niet aan een of andere commerciële onderneming ver weg. Jo Kunnen is bestuurslid en gecertificeerd molenaar bij de Coöperatie Zuidenwind.

Klimaatverandering
Ondanks meerdere klimaatconferenties gaat de opwarming van de aarde helaas nog steeds door. De klimaatverandering als gevolg van deze opwarming veroorzaakt wereldwijd steeds grotere problemen. Steeds meer delen van onze prachtige aarde dreigen onbewoonbaar te worden. Alle hoop is nu gevestigd op het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Op basis van dit akkoord moet de CO2-uitstoot over de gehele wereld fors worden teruggedrongen. Naast energiebesparing kan het gebruik van duurzame energie, zoals windenergie, daar een grote bijdrage aan leveren.

Windmolens
In Nederland liggen er plannen om het aantal windmolens (nu ca. 2.200) op korte termijn te verdubbelen. Welke voor- en nadelen kleven er aan windmolens? Hoe werkt een windmolen? Wat kost een windmolen? Wat levert een windmolen aan energie op? Kun je als gewone burger meedoen? Hoe werkt een coöperatie? Al deze aspecten komen in deze lezing aan de orde. Misschien is het een mooie gedachte om als burgers van Liempde samen ook één of meer windmolens te bouwen? Met de opbrengst van deze duurzame energie kan vervolgens de leefbaarheid in Liempde en omgeving verbeterd worden; ook verenigingen kunnen daarvan profiteren.

Verloting bezoek turbine De Coöperwiek in Neer
Onder de aanwezigen van de lezing wordt een bezoek aan de turbine van De Coöperwiek in Neer verloot. Deze turbine bevindt zich bovenin een mast op ca. 98 meter hoogte en vanaf daar heeft men een spectaculair uitzicht over Midden-Limburg.

Maandag 25 februari D'n Liempdsen Herd
De lezing van Jo Kunnen wordt op maandag 25 februari om 19.30 uur gehouden in Bezoekers-centrum D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 Liempde). Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Locatie

  • D'n Liempdsen Herd

    Barrierweg 4
    5298AC Liempde