• Alles
 • (1)
  Theater
 • (91)
  Evenement
 • (7)
  Bijeenkomst
 • (27)
  Overig
 • (2)
  Cursus-Workshop

Internationale Dag van de Palliatieve zorg

woensdag 7 oktober 19:30 uur

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is dit jaar op zaterdag 10 oktober . Het is voor de 11e maal dat Nederland hieraan mee doet.

Het internationale thema is: Hidden lives, hidden patients""In Nederland is het door de stuurgroep vertaald naar het thema "Mijn leven dat jij niet kent….. "

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg.

Met het accent op de lichamelijke kant (of fysieke dimensie) maar met een groeiende belangstelling voor de emotionele(of psychische) en de spirituele (aandacht voor zingeving en levensvragen) zijde.

Er is echter een zijde en/of dimensie die nog niet zo vanzelfsprekend in beeld is; deze heeft te maken met welzijn (of sociale dimensie) van de mens in de palliatieve fase.

Deze is onderbelicht en dus verborgen bij zowel de ongeneeslijk zieke mens als diens naaste. Dat is jammer, want juist dat gesprek kan richting geven aan de gewenste zorg en rust in de laatste levensfase. Sterven is geen 'autonoom' proces, maar heeft een grote doorwerking op relaties.

Bij dit thema draait het niet alleen om de ongeneeslijk zieke en diens naaste. Ook de zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze hier in iets kunnen betekenen. Als de zorgverlener deze kant niet herkent of benoemt, zou het een gemiste kans kunnen zijn in de begeleiding.

Stichting NABIJ gaat in samenwerking met onderstaande instanties invulling geven door op 7 oktober a.s. de film te vertonen " Voor de Stilte".

Deze film volgt mensen in het hospice in de laatste maanden. Het blijkt dat het leven hun meer te bieden heeft dan zij zelf hadden verwacht!

De film wordt begeleid door Drs. Monique Kappen, Specialist Ouderengeneeskunde die verbonden is aan het Hospice Acacia in Boxtel en tevens werkzaam is als Kaderarts palliatieve zorg.

U bent van harte welkom op 7 oktober a.s. in Gemeenschapshuis De Walnoot Reginahof nr 1 5282 GC Boxtel

Aanvang avond 19.30 uurdeel deze activiteit